Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Dopravní stavby

  • Výstavba a rekonstrukce silničních a železničních staveb
  • Opravy a údržba dálnic a silnic
  • Výstavba polních a lesních cest, chodníků a cyklostezek
  • HTÚ průmyslových a obytných zón, stabilizace zemin

Provádíme výstavbu inženýrských sítí včetně jejich oprav. Naše firma disponuje moderními stroji, které splňují nejpřísnější kritéria z hlediska ochrany životního prostředí, kvality a rychlosti práce.

Pracujeme v systému jakosti a vlastníme certifikát dle ČSN ISO 9001 : 2009. Dodržujeme systém ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN EN 18000 : 2008.

Realizované projekty

Název Projektu Datum realiazace Více
Oprava mostu ev.č. 2746-1 přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice 2016
D0/D11 Seříznutí krajnice na MÚK 2016
D11/1102 Oprava otevřeného odpadu vpravo 2015-2016
III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, odstranění havarijního stavu 1.etapa 2015-2016
Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou 2015-2016
D11, provizorní zajištění svahu a stabilizace svodidel MÚK 68 L 2015
II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína, realizace kruhového objezdu 2015
III/12557 Hradišťko u Kolína, rekonstrukce mostu 2015
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 2014-2015
D1 Oprava odvodnění mostu, erozní rýhy, splachy 2014
III/33914 Pertoltice – Vlastějovice oprava komunikace a svahu 2014
II/126 oprava mostu ve Zruči nad Sázavou 2014
D11 oprava DUN – oprava stavební části, čištění, PKO 9/2013
D11 VDZ barva 9/2013
D1 oprava svahu – povodně 2013 9/2013
R35 CB desky – km 284,7P 9/2013
Sokoleč – oprava místních komunikací 8/2013
I/2 povodně Bečváry – sanace sesuvu svahu, Zásmuky – oprava propustku 8/2013
I/9 obnova příkopů a krajnic po povodních 8/2013

Libiš – Mělník – Liběchov – Medonosy (Vybrané úseky)

I/6 Krušovice – odvodnění 8/2013
I/2 Přítoky – Bečváry – seřezání krajnic, obnova příkopů 7/2013
Dopravní připojení areálu Havetrans na II/330 5/2013
Přístupová a areálová komunikace Kytlická 758, Praha 9 Prosek 2/2013
Dubnica nad Váhom 2012
I/38 Kaňk – obchvat Kolín 11/2012
I/6, I/27 Krušovice, Tlesky most 27 – 055 11/2012
I/2 Bečváry – průtah 8/2012
I/2 Oleška km 18,5 8/2012
I/2 Bernardov-průtah 2012
D11 Výměna AB krytu 2012

D11 výměna AB krytu

D11 oprava příkopů – odvodňovací žlaby 2012

D11 oprava příkopů – odvodňovací žlaby

D8 Oprava výtluků 2012

D8 Oprava výtluků

D5 lokální oprava AB krytu mostu D5-141 2012

D5 lokální oprava AB krytu mostu D5-141

D8 sanace asfaltových vozovek 2011

D8 sanace asfaltových vozovek

Teplička nad Váhom 2009
PENNY MARKET Nový Bydžov 2005 - 2006

Dodavatelsky pro POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ s.r.o. výstavba zpevněných ploch – zemní práce – odkopávky, přesuny hmot, demolice a kompletní konstrukce parkovišť a vozovek vč. dopravního značení.

Sokoleč – oprava komunikací 2005 - 2006

Subdodavatelsky pro VCES a.s.–VHS HK zemní práce – odkopávky, přesuny hmot, základová spára vč. podkladní vrstvy a zásypové práce

Polní cesty, Polní Chrčice 2005 - 2006

Subdodavatelsky pro SILMEX s.r.o. příprava území, odkopávky, přesuny hmot, výstavba konstrukcí vozovek

I/38 Obchvat Nymburka 2004 - 2006

Subdodavatelsky pro PSVS a.s., zemní práce – skrývka ornice, odkopávky. přesuny hmot, násypové těleso

I/38 Obchvat Nymburk 2004 - 2006

Subdodávka pro SSŽ a.s. dodávka násypového materiálu 89 445 m3, částečně i s uložením.

Dálnice D11 2004 - 2006

Subdodavatelsky pro PSVS a.s. příprava území, odkopávky, přesuny hmot, výstavba dálničního tělesa včetně ŠD a MZK.

II/328 Žehuň – Kolín 2004 - 2006

Subdodavatelsky pro PSVS a.s., zemní práce – skrývka ornice, odkopávky. přesuny hmot, násypové těleso, včetně ŠD a MZK.

Dálnice D11 2004 - 2006

Subdodavatelsky pro SSŽ a.s. HK 07 příprava území, odkopávky, přesuny hmot, výstavba dálničního tělesa – včetně ŠD a MZK.

Cyklistická stezka III. a IV.etapa Poděbrady 2003 - 2004

Dodavatelsky a subdodavatelsky pro JHP mosty s.r.o. a Město Poděbrady kompletní výstavba cyklostezky vč. dopravního značení.

II/125 Velký Osek – Ovčáry 2003

Subdodavatelsky pro SSŽ a.s. HK 07, zemní práce – skrývka ornice, odkopávky. přesuny hmot, násypové těleso, včetně ŠD a MZK.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena