Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

II/125 Velký Osek – Ovčáry

Subdodavatelsky pro SSŽ a.s. HK 07, zemní práce – skrývka ornice, odkopávky. přesuny hmot, násypové těleso, včetně ŠD a MZK.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena