Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

II/328 Žehuň – Kolín

Subdodavatelsky pro PSVS a.s., zemní práce – skrývka ornice, odkopávky. přesuny hmot, násypové těleso, včetně ŠD a MZK.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena