Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

O nás

Historické kořeny naší společnosti sahají do roku 2002. V tomto období jsme se začali zabývat zemními a stavebními pracemi, které byly později rozšířeny o působnost v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a demoličních prací. Od roku 2005 jsme se nově realizovali v oboru lesního hospodářství, které je zaměřeno na těžbu, přepravu dříví a probírkových pracích. V roce 2006 společnost v rámci svých činností zavedla a certifikovala systém managementu jakosti splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.V tomto roce byl také zahájen prodej pohonných hmot na ČS PH v Horních Počernicích.

V roce 2008 dochází ke změně právní formy společnosti na TANNACO, a.s.Kromě změny právní formy se vedení zavazuje, že při poskytování služeb a jejich zkvalitnění dodržuje systém životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN EN 18001:1999. Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dává předpoklad pro omezení rizik – nebezpečí, které ohrožují zdraví zaměstnanců v provozních podmínkách, a přispívá ke zvýšení úrovně kultury práce.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena