Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Obytný soubor Sluneční Vršek-Košík

Subdodavatelsky pro METROSTAV a.s. zemní práce cca 70.000 m3 – odkopávky, přesuny zeminy, zákl. spára.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena