Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

PENNY MARKET Nový Bydžov

Dodavatelsky pro POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ s.r.o. výstavba zpevněných ploch – zemní práce – odkopávky, přesuny hmot, demolice a kompletní konstrukce parkovišť a vozovek vč. dopravního značení.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena