Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Profil společnosti

Společnost realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt:

Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti TANNACO, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013754

Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti TANNACO, a.s. tzn. snížení energetické náročnosti procesu týkající se provozu kolového rypadla (snížení spotřeby paliva technologického stroje). Předmět projektu spočívá v pořízení nové technologie (kolové rypadlo) a nahrazení jedné staré technologie (stavební stroj Liebherr A316 Litronic). V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Společnost realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt:

Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti TANNACO, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013748

Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti TANNACO, a.s. tzn. snížení energetické náročnosti procesu týkající se provozu kolového rypadla (snížení spotřeby paliva technologického stroje). Předmět projektu spočívá v pořízení nové technologie (kolové rypadlo) a nahrazení jedné staré technologie (stavební stroj Liebherr A316 Litronic). V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Společnost realizuje z nástroje Next Generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy řízeného Ministerstvem obchodu a průmyslu České republiky projekt:

Výstavba fotovoltaické elektrárny FVE-TANNACO, a.s. (Kolínská, Poděbrady)

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003508

Společnost TANNACO, a.s. zrealizovala projekt instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 50KW na střeše vlastní provozní budovy na adrese Kolínská 1, Poděbrady. Cílem bylo snížit spotřebu elektrické energie ze sítě, snížit celkové náklady na energie a taktéž zvýšit úroveň nezávislosti na odběru energie z distribuční sítě. Instalací FVE dále dochází ke snížení emisí CO2. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost realizuje z nástroje Next Generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy řízeného Ministerstvem obchodu a průmyslu České republiky projekt:

Výstavba fotovoltaické elektrárny ve společnosti TANNACO, a.s. (Choťánky)

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003536

Společnost TANNACO, a.s. zrealizovala projekt instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 50KW na střeše vlastní provozní budovy na adrese Choťánky 38. Cílem bylo snížit spotřebu elektrické energie ze sítě, snížit celkové náklady na energie a taktéž zvýšit úroveň nezávislosti na odběru energie z distribuční sítě. Instalací FVE dále dochází ke snížení emisí CO2. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena