Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Dálnice D11

Subdodavatelsky pro SSŽ a.s. HK 07 příprava území, odkopávky, přesuny hmot, výstavba dálničního tělesa – včetně ŠD a MZK.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena