Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Historie

rok 2002

Společnost TANNACO s.r.o. byla založena v roce 2002 a začala se zabývat zemními a stavebními pracemi.

rok 2006

Společnost v rámci svých činností zavedla a certifikovala systém managementu jakosti splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.V tomto roce byl také zahájen prodej pohonných hmot na ČS PH v Horních Počernicích.

rok 2008

Dochází ke změně právní formy společnosti na TANNACO a.s. Kromě změny právní formy se vedení zavazuje, že při poskytování služeb a jejich zkvalitnění dodržuje systém životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN EN 18001:1999. Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dává předpoklad pro omezení rizik – nebezpečí, které ohrožují zdraví zaměstnanců v provozních podmínkách a přispívá k zvýšení úrovně kultury práce.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena