Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

ČOV Nymburk

Subdodavatelsky pro VCES a.s.–VHS HK zemní práce – odkopávky, přesuny hmot, základová spára vč. podkladní vrstvy a zásypové práce.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena